Ing. Marcel Kotásek

Investiční ředitel

Je absolventem Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity. Ve zdravotnictví působí celou svou profesní kariéru. Nejdříve jako ekonomický ředitel Karvinské hornické nemocnice, a. s., a dále v letech 2004–2007 jako ekonomický náměstek ředitele a místopředseda představenstva Šumperské nemocnice, a. s., kde odpovídal za strategii a koncepci financování nemocnice. Významně se podílel na restrukturalizaci lůžkového fondu nemocnice a optimalizaci jejího chodu.

Od roku 2007 působil jako divizní ředitel společnosti MOJE AMBULANCE, a. s., pro Moravu, posléze byl na pozici člena představenstva a od dubna 2016 je členem dozorčí rady této společnosti.

Je aktivní sportovec, hraje golf, lyžuje. Volný čas věnuje především rodině a svým dětem. Mezi jeho koníčky patří cestování, turistika a gastronomie.