MUDr. Karel Dostalík MBA

Odborný ředitel

Je absolventem Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde v roce 1992 promoval. Svou odbornou praxi započal ihned po studiu, a to v Nemocnici Karviná – Ráj na oddělení ARO. Následně složil atestační zkoušku v oboru anestezie a resuscitace a plně se věnoval této odbornosti. Nejprve na kardiochirurgické klinice Fakultní nemocnice Ostrava a později na kardiochirurgii Nemocnice Podlesí v Třinci.

Od roku 2005 vedl Nemocnici Podlesí jako ředitel. V roce 2011 byl jmenován jednatelem společnosti Kardiologické centrum Agel, a.s. v Pardubicích.

I nadále se profesně vzdělával, a to nejen v oboru kardiochirurgie, ale i v manažerských dovednostech, na institutu Academy of Health Care Management absolvoval studium managementu s titulem MBA.

V letech 2012 – 2015 vedl Nemocnici Nový Jičín, a.s. jejíž součástí je i Komplexní onkologické centrum.

Jeho hlavní mimopracovní prioritou je rodina a výchova dvou synů. Tělesnou kondici udržuje rekreačním během, cyklistikou, lyžováním a jako držitel oprávnění k vedení plavidla psychickou kondici udržuje nejméně jednou ročně plavbou na moři.

Intenzivní četba odborné i oddechové literatury je každodenní součástí jeho života.