MUDr. Marek Potysz

Ředitel pro strategii

Je absolventem Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (1991). Studoval management na Open Business School ve Velké Británii a zkušenosti získával i na Harvardu a na univerzitě v Cambridge.

Roku 1991 nastoupil svou praxi jako lékař ARO v Nemocnici Třinec, Sosna. V roce 1997 úspěšně složil druhou atestaci v oboru anestezie a resuscitace.

Od roku 1994 vedl oddělení ARO v Nemocnici Podlesí v Třinci, kde se na pozici primáře tohoto oddělení a následně zástupce ředitele intenzivně začal zabývat managementem ve zdravotnictví. Od roku 1997 zúročil své zkušenosti a stal se ředitelem Nemocnice Podlesí, která se dodnes řadí ke špičkovým zdravotnickým zařízením nejen v České republice, ale v celé střední Evropě.

V polovině 90. let inicioval převod několika státních nemocnic a zdravotnických pracovišť a začal se zabývat transformací dalších nemocnic. Nejprve v rámci uskupení Euromednet, poté postupně vybudoval řetězec poskytovatelů zdravotní péče v České republice, který se transformoval pod hlavičku AGEL. V letech 2004–2006 byl předsedou představenstva a generálním ředitelem skupiny AGEL, a. s. Později působil jako člen dozorčí rady této společnosti.

Zkušenosti napříč zdravotnictvím se rozhodl zúročit ve vlastním podnikání. V roce 2007 začal budovat síť ordinací praktických lékařů MOJE AMBULANCE, a. s. Jedná se o integrovaný ambulantní systém s působností na celém území České republiky, který v současné době ve 20 pobočkách registruje více než 150 tisíc klientů.

Energii dobíjí především sportem, aktivně hraje golf, rekreačně basketbal, v zimě lyžuje a v létě se plaví po moři.