KDO JSME

Fond

Fond je zaměřený na investice a strategický rozvoj portfolia společností aktivních v oblasti zdravotnictví a případně souvisejících sociálních služeb. Patří sem především síť ambulantních služeb a další projekty zaměřené na sektor zdravotních služeb hrazených ze zdravotního pojištění, služby související s potřebami stárnoucí populace a další start-up projekty. Investičním cílem Potysz health je efektivně investovat prostředky investorů do pečlivě vybraných subjektů, strategicky je rozvíjet a přinášet investorům fondu nadstandardní výnosy ve středním a dlouhodobějším období.

  • Úzká specializace vychází z hluboké znalosti tohoto odvětví a dlouhé řady zkušeností jednotlivých manažerů fondu.
  • Diverzifikace portfolia projektů umožní jeho stabilizaci.
  • Stabilita odvětví je zárukou rozumného investování.
  • Systém veřejného zdravotního pojištění v České republice a celé střední Evropě vykazuje za posledních 20 let extrémní stabilitu.

Základní institucionální pilíře bezpečnosti

Depozitář: Komerční banka, a.s.
Administrátor: AMISTA investiční společnost, a.s.
Odborný poradce: CE Medical & Co, s.r.o.
Auditor: NEXIA AP a.s.
Regulátor a dohled: Česká národní banka