KDO JSME

PHF

Potysz health, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

 

Fond je zaměřený na investice a strategický rozvoj portfolia společností aktivních v oblasti zdravotnictví. Patří sem především sítě ambulancí a společnosti zaměřené na sektor zdravotních služeb hrazených ze zdravotního pojištění. Základem jsou sdružené praxe lékařů na úrovni praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost. Tyto se aktivně rozvíjejí v rámci celé ČR, nově vstupují na Slovensko. Nad nimi stavíme návazné zdravotní služby, domácí péče, ošetřovatelská lůžka, léčebny dlouhodobě nemocných, síť alergologů, síť rehabilitací.

Dlouhodobý úspěch vidíme v efektivním poskytování zdravotní péče, kdy se snažíme efektivně vynakládat prostředky veřejného zdravotního pojištění s cílem dosáhnout co nejlepšího zdravotního prospěchu jedince i všech našich klientů.

Investičním cílem Potysz health je efektivně investovat prostředky investorů do pečlivě vybraných subjektů, strategicky je rozvíjet a přinášet investorům fondu nadstandardní výnosy ve středním a dlouhodobějším období.

 

Základní principy jsou:

  • Růst hodnoty investiční akcie

  • Racionální rozhodování na základě radikální pravdy

  • Společnosti aktivně řídíme, mají dlouhodobou perspektivu a celé nás to baví.

Investice do Potysz health fondu je defenzivní a anticyklická. Systém veřejného zdravotního pojištění v České republice a celé střední Evropě vykazuje za posledních 20 let extrémní stabilitu.

Specializace na zdravotnictví vychází z hluboké znalosti tohoto odvětví a zkušeností řady manažerů fondu z minulého působení ve společnostech poskytující zdravotní služby.

 

Základní institucionální pilíře bezpečnosti

Depozitář: Komerční banka, a.s.

Administrátor: AMISTA investiční společnost, a.s.

Odborný poradce: PHF Board s.r.o.

Auditor: AUDIT ONE s.r.o.

Regulátor a dohled: Česká národní banka

TÝM MANAŽERŮ