KDO JSME

Fond je zaměřený na investice a strategický rozvoj portfolia společností aktivních v oblasti zdravotnictví a případně souvisejících sociálních služeb. Patří sem především síť ambulantních služeb a další projekty zaměřené na sektor zdravotních služeb hrazených ze zdravotního pojištění, služby související s potřebami stárnoucí populace a další start-up projekty.

Investičním cílem Potysz health je efektivně investovat prostředky investorů do pečlivě vybraných subjektů, strategicky je rozvíjet a přinášet investorům fondu nadstandardní výnosy ve středním a dlouhodobějším období.

NÁŠ TÝM

MUDr. Marek Potysz

Ing. Lenka Laníková

Ing. Marcel Kotásek

MUDr. Karel Dostalík