KDO JSME

Fond je zaměřený na investice a strategický rozvoj portfolia společností aktivních v oblasti zdravotnictví.

Patří sem především sítě ambulancí a společnosti zaměřené na sektor zdravotních služeb hrazených ze zdravotního pojištění. Základem jsou sdružené praxe lékařů na úrovni praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost. Tyto se aktivně rozvíjejí v rámci celé ČR, nově vstupují na Slovensko.

Nad nimi stavíme návazné zdravotní služby, domácí péče, ošetřovatelská lůžka, léčebny dlouhodobě nemocných, síť alergologů, síť rehabilitací…

TÝM MANAŽERŮ