VÝHLED NA OBDOBÍ 2022-2027

Zdravotnictví je běh na dlouhou trať, investiční horizont je do konce roku 2026, tam také očekáváme konečné zúročení práce a splnění výše uvedených ukazatelů za celé pětileté období.

Očekáváme průběh hodnoty investiční akcie podobný první „pětiletce“ 2016-2021. S tím souvisí i výstupní poplatek 15% do 3 let a 5% do 5 let, od 1. 1. 2027 bez výstupního poplatku.

Po ukončení první pětiletky 2016–2021 jsme nabídli investorům možnost zlikvidnění své investice, nevyužil ji nikdo. Máme z toho radost.

Další exit z PHF plánujeme nabídnout investorům po ukončení roku 2026. Víme, že je to dlouhá perioda, nicméně potřebujeme střednědobý horizont na ukázání výsledků naší práce.