Our Posts

Chronicare

Chronicare

mojeambulance_logo

V roce 2023 jsme se stali majoritním vlastníkem Chronicare – specialisty na následnou intenzivní péči.

Chronicare je síť nestátních zdravotnických zařízení, provozujících jednotky následné intenzivní péče (NIP), které slouží k péči o pacienty, u kterých již pominula indikace akutní intenzivní péče, ale přetrvává potřeba částečné nebo úplné přístrojové podpory dýchání.

Současně Chronicare provozuje oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče a na některých pracovištích rovněž projekt domácí umělé plicní ventilace. Snažíme se pacienty, kteří již nemohou spontánně ventilovat, navracet do domácího prostředí.

www.chronicare.cz